CUMHURİYET TEKNOKENT

Cumhuriyet Teknokent;  Cumhuriyet Üniversitesi , Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi, Buruciye AŞ,  Özbelsan AŞ ve  Sivas Ticaret ve Sanayi Odası iştirakleriyle kurulmuştur. 

Ülkemizde, Üniversite-Sanayi iş birliğini en üst düzeye çıkararak ileri teknoloji kullanan veya üreten şirketlerin oluşumunu ve büyümesini desteklemek, mevcut kaynaklarını daha verimli kullanmalarını amaçlamaktadır. Yenilikçi ileri teknoloji ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere AR-GE çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamak misyonu ile İleri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurarak Üniversitelerdeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesi vizyonu ile Ülkenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilmesine ve böylece ülkenin uluslararası rekabet gücünü artırılmasına katkıda bulunarak İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmek hedefleri ile hizmetlerine devam etmektedir.