SORTAŞ

Sivas Organik Tarım AŞ;  Buruciye AŞ  4 Eylül Fuarcılık Hizmetleri AŞ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı ve  Sidaş AŞ İştirakleriyle Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliğiyle kurulmuş ilk iştirak olma özelliği göstermektedir.  “Arıtma Çamurunun Solucan Gübresi Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması” konulu proje ile Cumhuriyet Teknokent’ e kabul edilen Sortaş klasik separe gübreden organik solucan gübresi üretimin yanı sıra Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkemiz tarımında kullanılan kimyasal gübre ve pestisitlerin neden olduğu olumsuzlukları azaltmayı hedefleyip, tüm dünyada kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan solucan gübresinin doğru yöntemlerle üretimini gerçekleştirerek, solucan gübresinin özelliklerine bir standart getirerek bu noktada ilimizi ile üniversitemizi bir merkez ve eğitim kurumu olarak ön plana çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu aşamada kimyasal gübre ve kimyasal mücadele ilaçlarına bağımlı olmadan sağlıklı, kaliteli ve verimli tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde tüm çiftçilerimize yol göstererek tarımda sürdürülebilirliği hedeflemektedir. Ayrıca yürütülen proje ve çalışmalarla farklı atıl ve atık nitelikli organik materyallerin solucan gübresine dönüştürülmesiyle hem çevre kirliğinin önüne geçilmesine hem de bu atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması için hizmetlerine devam etmektedir.