KÜLTÜR AŞ

Sermayesinin tamamı Buruciye AŞ'ye ait olan Kültür AŞ Sivas’ın yurtiçi ve yurt dışında tanıtımını yaparak, Sivas’ın kadim kültürünü âtîye taşıyıp, şehrimizi turizme mührünü vuran kentler arasında söz sahibi olması hedefi ile  2019 yılında kurulmuştur. Geleceğe kadîm eserler bırakmak için, mazi ve ati arasında köprüler kurup, ortak hedefler belirleyip bu hedeflerin hayata geçirilmesi noktasında ortak aklı ve işbirliğini önemseyen vizyonu ile Sivas’ın kültürüne, turizmine, ekonomisine ciddi katkılar sağlamayı amaçlayan kuruluş Sivas’ın marka bir şehir olması için projeler üreterek kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması adına hizmetlerine devam etmektedir.