Sivas Merkez Kayak Simülasyon Merkezi Mekanik Tesisat İşleri İhalesi

Sivas Merkez Kayak Simülasyon Merkezi Mekanik Tesisat İşleri İhalesiBURUCİYE A.Ş.

 

Aşağıda belirtilen işler ihale edilecektir.

 

 

1-İdarenin:  

a) Adı : Sivas BURUCİYE A.Ş.

b) Adresi : Akdeğirmen Mahallesi Höllüklük Caddesi No:33 SİVAS

c) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 225 55 02 – 0 346  225 69 68

2- İhalenin  

a) Yapılacağı Yer : Buruciye A. Ş. İdari Binası Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati : 23.02.2018 16:30

3- Tekliflerin  

a) Verileceği yer : Buruciye A. Ş. İdari Binası Toplantı Salonu

 

b) Tarih ve saat : 23.02.2018 16:30

             Teklifler yukarıda belirtilen yer, tarih ve saate kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir. Teklifler bizzat istekli, kanun temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmeyecek olup, bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4- İhale Konusu İşlerin  

İşin Tanımı : Sivas Merkez Kayak Simülasyon Merkezi  Mekanik Tesisat İşleri

İşin Niteliği                      :  

İşin Miktarı                        : -

Yer Teslim Tarihi                : Sözleşme tarihinden itibaren 5 (Beş) takvim gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.

İşe Başlama Tarihi            : Yer teslim tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde işe başlanacaktır.

İşin Bitim Tarihi              : İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

5- İhale Dokümanının Görüleceği Yer : İdarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir.

   

   

  

Not                                                                     :     Yukarıda cinsi, miktarları ve özellikleri belirtilen malzeme ve ekipmanları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesine göre yapılacak olup, firmalardan teklif alınacaktır.

İlanı İndirmek İçin Lütfen Aşağıda ki Link'e Tıklayınız.

https://yadi.sk/d/UFERM4Z93SdzEj